Inklusion og specialundervisning

Som fri fagskole gælder følgende retningslinjer:

Efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler kan tilbyde specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i medfør af § 3, stk. 2, i lov om folkeskolen, jf. § 3, stk. 1, i lov om frie kostskoler.

Med tilgangen "Plads til Alle" indgår specialundervisning og inklusion helt overordnet, som en del af TronsøSkolens pædagogiske praksis i forhold til livsoplysning, folkeoplsyning og demokratisk dannelse for vores elever med særlige læringsforudsætninger.

TronsøSkolen har følgende muligheder for specifik specialpædagogisk indsats:

Undervisningen foregår på mindre hold (10-12 elever) med 2 eller flere lærere.

Der er ansat særlige støttepersoner til elever, der har brug for kompenserende specialundervisning, fagligt, personligt eller socialt.

Skolen tilrettelægger individuelt tilpassede faglige forløb i dansk og matematik, på holdende for 10. klasse er der mulighed for, at lave støtte og mindre analyser efter PAS modellen samt at foretage individuelle læse- og matematiktest.

En stor del af lærerne er uddannet mentorer og har specialpædagogiske kompetencer.

Der skal for elever der søger om støtte inden for ovenfornævnte områder, laves en plan sammen med forældrene, som belyser indholdet.

Planen underskrives af forældrene og for elever over 18 år underskrives planen af eleven.

Der vil indgå evaluering undervejs, som en del af forløbet.

Fokusområder vil f.eks.være:
  • Individuelt tilrettelagt undervisning i læsning
  • Individuelt tilrettelagt undervisning i matematik
  • Individuel guidning i forhold til strukturering af fagligt stof
  • Undervisning i en lille gruppe
  • Speciel tilrettelagt undervisning i forhold til diagnoser. Strukturering ved hjælp af skemaer
  • Strukturering af lektier
  • Individuel undervisning i brug af hjælpemidler f.eks. cd-ord, IT-rygsæk osv.

Støtte til inklusion søges af skolen gennem undervisningsministeriet hos SPSU jf. Inklusionsloven.

Nærmere oplysninger herom rettes til skolens kontor på tlf. 75 32 07 22


Tilmeld dig skolen: 75 32 07 22

Vagttelefon efter kl. 17.00: 
31 33 60 88

Nyheder
Kalenderen

    

TronsøSkolen - Tronsø Parkvej 40 - 7200 Grindsted - Tlf.: 75 32 07 22 - Fax. 75 31 04 34 - mail@tronsoeskolen.dk

Copyright © TronsøSkolen - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!