Dette website bruger cookies

Dette website bruger cookies for at forbedre den besøgendes oplevelse. Forsætter du på siden, accepterer du brugen af cookies.

Fri Fagskole & Efterskole

Tronsø Efterskole og Fri Fagskole er en åben skoleform for alle. I kraft af en praktisk-faglig undervisning er skolen det naturlige valg for unge der lærer bedst med hænderne, for unge der ønsker at starte på en erhvervsuddannelse, men som har behov for at blive parate og et 10. – 11. klasses kostskolealternativ for de praktisk interesserede unge. Samtidig er det en inkluderende kostskoleform, hvor også unge med særlige læringsudfordringer indgår som en naturlig del af helheden, det betyder blandt andet at vi i høj grad tilpasser ugeskemaet efter den enkelte elev, sådan at der tages udgangspunkt i hvad den enkelte elev kan klare.

Ca. 1/3 af undervisningen er praktisk, da en del af fagene er praktiske værkstedsfag, hvor man også lærer de faglige fag, men værkstederne inddrages også i undervisningen i de boglige fag. Skoleåret på Tronsø Fri Fagskoles erhvervslinje tæller som første del af en erhvervsuddannelse og elever der har gået på forløbet (1 år efter 9. eller 10. klasse) kan gå direkte ind på grundforløb 2 på en erhvervsskole.

Der lægges vægt på elevernes medindflydelse i forbindelse med indhold og proces. Undervisningen skal inspirere og engagere eleverne i opgaverne i relation til deres eget liv og fremtid.

 

Tronsø Efterskole og Fri Fagskole er samtidig også en skole for de elever der er bogligt stærke og har planer om at komme videre på en gymnasial uddannelse efter skoleforløbet. Derfor tilbydes en gymnasieforberedende linje, hvor der arbejdes på et højt fagligt niveau, sådan at eleverne er bedre rustet til gymnasiet eller HF. På dette hold er der en mindre grad af praktisk undervisning i de boglige fag, men samme grad af praktiske værkstedsfag.

Der undervises i alle de obligatoriske fag for 9. og 10. klasse og der undervises i det antal timer i fagene som undervisningsministeriet har sat som minimum eller vejledende.

Der tilbydes FP9 og FP10 prøver i de obligatoriske fag. For elever på Fri fagskoledelen, gælder det at det er muligt at gå op til enkeltfagsprøver i dansk og matematik, såfremt eleven ikke på forhånd har karakteren 02.

De linjefag der tilbydes på Tronsø Efterskole og Fri Fagskole er: Hest (Tronsø Equestrian), Gokart, Landbrug, Teknik-Metal-Auto samt Esport Racing.

Esport Racing kan kun vælges på efterskolen. De resterende linjer kan vælges uafhængig af om man vælger efterskolen eller fri fagskole.

 

Udbuddet af linjefag er det, der gør Tronsø Efterskole og Fri Fagskole til noget specielt. Linjefagene er unikke på hver deres område.

Hestelinjen er på et meget højt niveau med 6 beridere ansat, hvoraf nogle af dem er nogle af de bedste i Danmark. Det er linjen for både elever der virkelig vil noget med deres ridning og evt. vil videre med en uddannelse indenfor hesteverdenen, men det er også linjen for elever der har hesten som en hobby.

Gokartlinjen er også på et højt niveau med en tidligere racerkører som underviser med gode værkstedsfaciliteter og gokartbane lige i nærheden.

Teknik, Metal og Autolinjen er linjevalget for dig som ønsker en erhvervsuddannelse i et af de tekniske fag i metal og autoområdet, eller blot ønsker at give dig selv et indholdsrigt skoleår, som en god indgang til en uddannelse som maskinmester eller ingeniør. På linjen er der aftaler med forskellige erhverv f.eks. FTZ som har mulighed for at hjælpe de unge med en praktikplads efter året på skolens erhvervslinje.

Landbrugslinjen tiltrækker unge som ved at deres fremtid ligger indenfor landbruget, der undervises også her på et højt fagligt og også praktisk højt niveau, da skolen jo deler bygninger med en landbrugsskole og det er lærere fra landbrugsskolen, der underviser på linjen samtidig med at der er tilknyttet moderne bedrifter som benyttes i undervisningen og et godt samarbejde med praktikgårde.

Esport Racing linjen er digital motorsport. Den helt nye linje, som starter op fra august 2019, er et professionelt digitalt set up og elever med interesse for race vil få nogle fantastiske rammer at udvikle sig under.