Dette website bruger cookies

Dette website bruger cookies for at forbedre den besøgendes oplevelse. Forsætter du på siden, accepterer du brugen af cookies.

Efterskole og Fri Fagskole

TronsøSkolen er en kombinationsskole af Tronsø Efterskole og Tronsø Fri Fagskole - til daglig kaldet TronsøSkolen.

Vi har plads til 130 elever fordelt på 5 linjer: eSport Racing, Gokart, Landbrug, Teknik/Metal/Auto samt Tronsø Equestrian.

TronsøSkolen er for alle. Lige fra de bogligt stærke elever, som ønsker at komme videre på en gymnasial uddannelse efter skoleforløbet - til de elever der lærer bedst med hænderne og ønsker at starte på en erhvervsuddannelse, men har behov for at blive parate.

Vi lægger vægt på elevernes medindflydelse i forbindelse med indhold og proces. Undervisningen skal inspirere og engagere eleverne i opgaverne i relation til deres eget liv og fremtid.

Om du vælger Tronsø Efterskole eller Tronsø Fri Fagskole er op til dig selv. Vennerne er de samme, maden er den samme, lærerne er de samme, omgivelserne er de samme og linjefagene er de samme.

 Fra 2023 optager vi ikke 2. års elever på Tronsø Efterskole og Fri Fagskole.

(for at sikre flest mulige kan få et ophold hos os på TronsøSkolen)

 

Tronsø Efterskole

På Tronsø Efterskole kan du vælge 9. eller 10. klasse.

Der undervises i alle de obligatoriske fag for 9. og 10. klasse og der undervises i det antal timer i fagene, som undervisningsministeriet har sat som minimum eller vejledende.

Der tilbydes niveaudelt undervisning i dansk, matematik og engelsk. Undervisningen på det højeste niveau er gymnasieforberedende, hvor der arbejdes på et højt fagligt niveau, så eleverne er godt rustet til gymnasiet eller HF.

Der tilbydes FP9 og FP10 prøver i de obligatoriske fag.

Tronsø Fri Fagskole

Tronsø Fri Fagskole er en kostskole for elever, som ønsker en praktisk vej til en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse. Den adskiller sig fra efterskolen, ved at have et lovkrav om praktisk undervisning i mindst 1/3 af fagene. Samtidig er det en inkluderende kostskoleform, hvor også elever med særlige læringsudfordringer indgår som en naturlig del af helheden. Det betyder blandt andet, at vi i høj grad tilpasser ugeskemaet efter den enkelte elev og tager udgangspunkt i, hvad den enkelte elev kan klare.

På Tronsø Fri Fagskole kan du vælge mellem 10. klasse og erhvervslinje. Du skal være fyldt 16 år eller have afsluttet 9. klasse.

10. klasse

For dig, der vil den praktiske vej til gymnasiet, HF eller EUX. Undervisningen er projektorienteret og praksisnær og du kommer undervejs på brobygning til gymnasier og erhvervsuddannelser. Forløbet afsluttes med en FP10-prøve (dansk, engelsk og matematik).

Erhvervslinje

For dig, der vil den målrettede vej til erhvervsuddannelse og job. Undervisningen er projektorienteret og praksisnær med professionelt uddannede undervisere (f.eks. mekaniker eller landmand). Der er mulighed for op til 6 ugers erhvervspraktik undervejs. Efter 1 år på erhvervslinjen har du, hvis du opfylder karakterkravene, mulighed for at starte på grundforløb 2 på en erhvervsuddannelse. Der er mulighed for enkeltfagsprøver i dansk og matematik (FP9 eller FP10)

Læs om vejen fra Fri Fagskole til optagelse på erhvervsuddannelse her.

Læs mere om Frie Fagskoler her.

I tvivl om du skal vælge 10. klasse på efterskole eller fri fagskole?

Vi har prøvet at gøre det overskueligt for dig her:

Efterskole
10. klasse
Fri Fagskole
10. klasse
Fri Fagskole
erhvervslinje
Adgangsgivende til EUD?
Adgangsgivende til STX, EUX, HHX, HF?
Fuld 10. klasse eksamen?
14 ugentlige linjefagslektioner?
Niveaudelt boglig undervisning?
Mulighed for individuel økonomisk støtte?
Kan jeg få statstilskud?--
Skal jeg i brobygning og skrive OSO?-
Mulighed for mentorordning?--
Mulighed for enkeltfagsprøver?--
Mulighed for at starte direkte på GF2 på EUD?--
Op til 6 ugers erhvervspraktik?--
Et godt år med masser af oplevelser?

 Er du stadig i tvivl? Ring til os på tlf. 75 32 07 22.