Dette website bruger cookies

Dette website bruger cookies for at forbedre den besøgendes oplevelse. Forsætter du på siden, accepterer du brugen af cookies.

  • Luftfoto af skolen fra september 2022

  • Hvert år tages der gruppebilleder af eleverne, et fra skolestart, og et sidste skoledag. 

Økonomi

 

Økonomi - priser og vilkår for skoleåret 2024/25

Indmeldelsesgebyr

For at sikre sig retten til en plads på Tronsø skal der betales et indmeldelsesgebyr på 2.000 kr.
Når ansøgeren har indbetalt indmeldelsesgebyret, vil der blive sendt en bekræftelse på at elevens ansøgning er blevet godkendt og dermed har sikret sig en plads på skolen. Indmeldelsesgebyret tilbagebetales ikke og indgår ikke som en del af skolepengene. Elever der står på venteliste, skal først betale indmeldelsesgebyret i det tilfælde de bliver tilbudt en ledig plads.

Skolepenge

 

Tronsø Efterskole (42 skoleuger)

Kr. 2.825 pr. skoleuge

Tronsø Fri Fagskole (42 skoleuger)

Kr. 2.150 pr. skoleuge

 

Selve egenbetalingen beregnes individuelt ud fra husstandsindkomsten.
En vejledende individuel beregning kan foretages på www.efterskolerne.dk
Egenbetalingen er ”all-inclusive” (dog med undtagelse af de nedenstående individuelle tilvalg).
Tronsø garanterer at egenbetalingen er den samme - uanset om du vælger efterskole eller fri fagskole.

Individuelle tilvalg:

 

Tillæg Tronsø Equestrian Sport - ordinære skoleuger

Kr. 650 pr. uge

Tillæg Tronsø Equestrian Sport - øvrige skoleuger (projektuger mv.)

Kr. 450 pr. uge

Tillæg Gokartlinje - diverse forbrugsmaterialer og banelicens

Kr. 450 pr. skoleuge

Traktorkørekort inkl. leje af traktor (Kørelærer fremsender faktura)

Ca. 10.000 kr.

Betaling

Skolepengene betales over 11 månedlige rater, som forfalder til betaling den 1. hverdag i hver måned - første gang pr. 1/7 og sidste gang pr. 1/5.

Opsigelse og bortvisning

Ønsker eleven at afbryde et påbegyndt skoleophold (uden at opfylde det gældende varsel på 4 uger), eller vælger TronsøSkolen at afbryde samarbejdet i utide, skal der ske en afbrydelsesbetaling. Denne udgør kr. 5.000, -, og der ydes ikke statsstøtte til afbrydelsesbetalingen.


Priser for hesteopstaldning mv.

Opstaldning koster inkl. foder, grovfoder ad libitum og brug af faciliteterne:

Boks, Type 1:                                              2.900 kr. pr. måned.

Boks, Type 2:                                              3.050 kr. pr. måned.

Boks, Type 3:                                              3.200 kr. pr. måned.

Opstart af ny boks:                                        400 kr.


Leje af skolehest
(for elever som ikke selv har hest med) er der følgende mulighed:

Leje af helpart i skolehest:                   3.500 kr. pr. måned

Leje af kvartpart i skolehest:                   600 kr. pr. måned


Bemærk:
Et helt skoleår svarer til 10,5 måneder. (For august 2024 betales en halv rate + opstart af boks. De øvrige 10 måneder betales som hele rater jf. ovenstående opstaldningspriser)

Tillæg for opstaldning i ferieuger

Efterårsferie (uge 42):                                800 kr.               

Juleferien (uge 51, uge 52 og uge 1):     2.000 kr.

Vinterferien (uge 7):                                   800 kr.      
     
OBS: Hesteopstaldning kan altid opsiges skriftligt og til udgangen af igangværende måned.

 


Bemærk
:Vi tager forbehold for eventuelle prisændringer, som følge af f.eks finanslov, inflation og fødevarepriser.