Dette website bruger cookies

Dette website bruger cookies for at forbedre den besøgendes oplevelse. Forsætter du på siden, accepterer du brugen af cookies.

  • Luftfoto af skolen fra Juni 2011

  • Hvert år tages der gruppebilleder af eleverne, et fra skolestart, og et sidste skoledag. 

  • Højtiderne fejres med eleverne. Hvert år er der adventsaften op til jul, med eleverne som luciapiger.


Fri Fagskole 10. klasse eller erhvervslinje


Kursuspriser for skoleåret 2021/22

Tronsø Equestrian1.475 kr. pr. uge
Tronsø Equestrian Sport        1.775 kr. pr. uge
Gokart1.775 kr. pr. uge
Landbrug1.475 kr. pr. uge
Teknik/Metal og Auto/eSport1.475 kr. pr. uge

Nedsættelse af egenbetaling kan gives ved særlige behov efter individuel vurdering. Kontakt skolen for yderligere oplysning.


Priser hesteopstaldning

Boks m. vindue i stald 1, 2 eller 4                      2.650 kr. pr. måned
Boks u. vindue i stald 2   2.500 kr. pr. måned
Boks m. vindue i stald 3   2.500 kr. pr. måned
Boks u. vindue i stald 1 eller 3   2.350 kr. pr. måned
Leje af helpart i skolehest   2.650 kr. pr. måned

Opstaldning er inkl. foder, grovfoder ad libitum og brug af faciliteterne.

Opsigelse af hesteopstaldning skal ske skriftligt og til udgangen af igangværende måned.

Traktorkørekort kan erhverves på skolen. Egenbetaling til traktorkørekort udgør ca. 5.000 kr.

Opstartsbeløb kr. 2.800 
Beløbet er todelt og består af:
Kr. 1.000 som opkræves ved tilmelding til skolen og sikrer eleven en reserveret plads.
Kr. 1.800 som indbetales før eleven starter på skolen. 
Begge beløb opkræves før kursusstart og refunderes ikke efter kursusafslutning. Heller ikke hvis kurset afbrydes i utide, eller eleven ikke starter.

Afbrydes kurset i utide opkræves fire ugers ekstra skolepenge fra den dato hvor vi modtager den skriftlige udmeldelse.

Vi tager forbehold for eventuelle prisændringer